On the 12th of October many of our members have attended an interesting lunchlecture from Vanderlande, it was presented by Vice President Warehouse Solutions Terry Verkuijlen together with Honorary member and Transformation Manager Floris Lievens. Among other things, the key to succes of the company and different modules which are being developed were discussed. Our new knowlegde was ofcourse tested with a quiz game.

This lecture was the first activity by Vanderlande as our new sponsor. We are looking forward to a great collaboration!

Leave a Comment

Op 12 oktober hebben veel van onze leden mogen luisteren naar een interessante lunchlezing van Vanderlande, gegeven door Vice President Warehouse Solutions Terry Verkuijlen samen met Lid van Verdienste en Transformation Manager Floris Lievens. Onder andere de key tot succes van het bedrijf en de verschillende modules in ontwikkeling kwamen aan bod. Deze kennis werd uiteraard getest bij onze leden door een eigen vorm van ‘blokje op, blokje af’.

Deze lezing was de eerste activiteit van Vanderlande als nieuwe sponsor. Thêta kijkt uit naar een fijne samenwerking!

Leave a Comment

Afgelopen week hebben de bedrijvendagen plaatsgevonden. De week ging van start met een lunchlezing van Jos Lamers over zijn ervaringen met het leiden van een grote organisatie. Op dinsdag en donderdag waren er verschillende cases en cursussen te volgen van Heijmans, ExxonMobil, YER, YAG & de Rabobank.

Op vrijdag werd, als afsluiter van de bedrijvenweek het Performance by Innovative Health congres georganiseerd in het teken van prevalidatie: voorkomen is beter dan genezen. Er waren drie interessante sprekers en een paneldiscussie over prevalidatie; preventie in topsport en operaties, mentaal welzijn en op de werkvloer. De middag werd afgesloten met een online netwerkborrel waarbij ook bedrijven van de eerdere activiteiten aansloten.

Met grote tevredenheid kijken wij terug op een geslaagde en bijzondere week. Wij willen de betrokken commissieleden, bedrijven en sprekers nogmaals danken voor hun inzet, flexibiliteit en veerkracht gedurende het organiseren van dit evenement in deze bijzondere tijden.

Leave a Comment

From the 3rd to the 7th of May de Thêta company days have taken place. The week started with a lunchlecture by Jos Lamers, who told about his experiences with leading a big organisation. On Tuesday and Thursday, students could attend multiple cases and trainings by Heijmans, ExxonMobil, YER, YAG and De Rabobank.

On Friday, the Performance by Innovative Health congres closed the week, themed with prehabilitation. The day consisted of three plenary sessions with interesting speakers and a paneldiscussion. At the end of the day, a online network drink took place.

We are very satisfied with this first edition of the Thêta companydays and we would like to thank the involved committee members, companiers and speakers for their input, flexibility and effort during this event.

Leave a Comment

On October 25, ALTEN Nederland visited a super fun rowing clinic! In the boat they learned how to work together as a group in order to row. Along the way, they could get to know each other better during a delicious barbecue, and of course during the drinks afterwards! Thank you for your enthausiasm!

Leave a Comment

Bij de Case Night gegeven door Heijmans op 17 oktober moesten deelnemers zich van hun bouwkundige kant laten zien. Wie kan er het beste een huis bouwen, met restricties in materialen en harde eisen van de opdrachtgever. Uiteraard ontbrak het fanatisme onder de deelnemers niet. De een bouwde een heel stevig huis, en de ander een design meesterwerk. Dat uiteindelijk alle teams gewonnen hadden snapten de deelnemers niet, want alles is toch een wedstrijd?

Leave a Comment

At the Case Night given by Heijmans on 17 October, participants had to show their architectural side. Who can build a house the best, with restrictions in materials and strict requirements from the client? Of course the fanaticism was not lacking among the participants. One built a very sturdy house, and the other designed a masterpiece. The participants did not understand that in the end all teams had won, because everything is a competition, right?

Leave a Comment

Op 14 november verscheen een lading Argo- en Lagaleden op onze botenloods om het op te nemen tegen Thêta voor de Antea Krachtmeting. In een serie van vooral fysieke, maar ook intellectuele spellen moest Thêta oppermachtig blijken. Na een succesvolle eerste ronde ging Thêta aan kop. Echter bleek ons uithoudingsvermogen niet groot genoeg om ook gedurende de tweede helft van de spellen de meeste punten binnen te halen, en ging de winst helaas naar Laga. Volgend jaar zal de Krachtmeting hoogstwaarschijnlijk weer plaatsvinden, dus wij wensen iedereen vast succes met trainen.

Leave a Comment

ENOn November 14,  Argo and Laga members showed up at our boathouse to compete against Thêta for the Antea Showdown. In a series of mainly physical, but also intellectual games, Thêta had to prove to be almighty. After a successful first round, Thêta took the lead. However, our stamina turned out not to be big enough to get the most points during the second half of the games, and the win unfortunately went to Laga. Next year the Showdown will most likely take place again, so we wish everyone good luck with their preparation.

Leave a Comment

In the first week of the academic year, Heijmans visited Thêta for a rowing clinic. With 40 students, they enjoyed a tour of our beautiful boathouse, a clinic on the ergometer and in the boat, and a barbecue afterwards. Unfortunately, the rowing section was disrupted prematurely by a rain shower, but that made the barbecue taste even better!

Leave a Comment

Categoriefilter


Volgende pagina »