Bij de Case Night gegeven door Heijmans op 17 oktober moesten deelnemers zich van hun bouwkundige kant laten zien. Wie kan er het beste een huis bouwen, met restricties in materialen en harde eisen van de opdrachtgever. Uiteraard ontbrak het fanatisme onder de deelnemers niet. De een bouwde een heel stevig huis, en de ander een design meesterwerk. Dat uiteindelijk alle teams gewonnen hadden snapten de deelnemers niet, want alles is toch een wedstrijd?

Leave a Comment

At the Case Night given by Heijmans on 17 October, participants had to show their architectural side. Who can build a house the best, with restrictions in materials and strict requirements from the client? Of course the fanaticism was not lacking among the participants. One built a very sturdy house, and the other designed a masterpiece. The participants did not understand that in the end all teams had won, because everything is a competition, right?

Leave a Comment

Categoriefilter